0

آزمون عملی وضعیت گوهر وجودی شما

 نمره دهی
۶-۱۰ شما با خود واقعی تان در ارتباط بوده اید و برای بیشترین قسمت زندگی تان چیزهایی را انتخاب کرده اید که انعکاس وجود شما و چیزهای مورد توجه تان است.از این فرصت برای ادامه ی یادگیری در باره ی خودتان و پیشرفت بیشتر خود و صیقل دادن حرکت مثبت زندگی تان استفاده کنید.

———————————————————————————

۱۱-۱۵ شما ممکن است دریافتی از آنچه هستید و آنچه مورد توجه تان است داشته باشید،اما مصالحه ها و بده بستان هایی می کنید که خود اصیل تان را در معرض خطر قرار می دهد.در این هنگام باید ادامه ی حرکت در این مسیر را متوقف کنید،و دست به تغییراتی بزنید که به شما کمک می کنند به کسی که همیشه می خواهید باشید تبدیل شوید.

———————————————————————————

۱۶-۲۰ ممکن است شما در جاده ی درست باشید اما در جهت اشتباه برانید.این بهترین زمان برای تحول خود و شروع به رهاسازی خود از دروغ ها و برداشت های اشتباه است که دیدگاه شما را از خودتان و زندگی تان تحریف می کند.

———————————————————————————

۲۱-۲۴ اکنون زمان رسیدن به خود حقیقی تان فرا رسیده است.با انتخاب های خود که کیفیت زندگی تان را خراب می کنند،به خود و افراد مورد علاقه تان آسیب می رساند.من می دانم که شما به کیفیت زندگی تان علاقمندید،و هم اکنون زمانی است که باید تغییرات مهمی جهت بازیابی شخصیت قدرتمند،دوست داشتنی،و ارزشمند خود به وجود آورید.

نظرات

0 نظر در مورد آزمون عملی وضعیت گوهر وجودی شما

امکان ثبت نظر جدید بسته شده است.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.